Pasiskolinti šiomis dienomis tapo paprasčiau, tačiau tai reikėtų suprasti ne visiškai tiesiogiai. Vis dar yra daugybė žmonių, kurie mano, kad tereikia kreiptis į kreditorius ir jie vos per keliolika minučių suteiks norimo dydžio paskolą. Situacija finansinių paslaugų rinkoje jau seniai pasikeitė ir dabar paskolos nebėra suteikiamos bene bet kuriam, kuris nori jas gauti. Todėl jei jūs taip pat galvojate kreiptis į kreditorius, turėtumėte suprasti, kad niekas paskolų nedalina į kairę ir į dešinę. Prieš suteikiant paskolą, kiekvienas vartotojas yra labai atidžiai įvertinamas, atsižvelgiant į daugybę svarbių veiksnių. Taigi, verta pateikti ne vieną naudingą patarimą ir daugybę aktualios finansinės informacijos, kuri turėtų palengvinti jūsų kreipimąsi į kreditorius.

Paskolos internetu

Supraskite, kas yra finansinis įsipareigojimas

Jei norima kreiptis į kreditorius, būtina suprasti, kas yra finansinis įsipareigojimas. Anuomet, kai paskolos buvo suteikiamos pakankamai lengvai ir jomis pasinaudojo daugybė vartotojų, kurie galbūt iš tikrųjų nebuvo tinkami gauti paskoloms, nemenka dalis žmonių į finansinius įsipareigojimus ėmė žvelgti vadovaudamiesi neteisingu požiūriu. Trumpiau tariant, jie į visą tai žvelgti pro pirštus, manydami, kad nėra jokios priežasties finansinius įsipareigojimus pernelyg sureikšminti. Tačiau nereikia nė sakyti, kad vadovaujantis tokiu neteisingu požiūriu yra labai paprasta susidurti su didžiulėmis finansinėmis problemomis.

Todėl jei jums prireikė paskolos, pirmiausia pagalvokite apie tai, koks yra jūsų tikrasis požiūris į savo finansinius įsipareigojimus. Jei jūs į visą tai žvelgsite labai atsakingai, tuomet sumažinsite papildomų finansinių sunkumų riziką. Tačiau jei manysite, kad svarbiausia yra gauti paskolą, o visas tolimesnis procesas nebėra toks svarbus, galite labai greitai patekti į pakankamai keblią finansinę situaciją. Taigi, kad taip nenutiktų, pirmiausia suformuokite savo teisingą požiūrį ir neleiskite sau finansinių įsipareigojimų vertinti pernelyg atsainiai.

Pagalvokite, kokio dydžio paskolos jums reikėtų

Svarbu, kad prieš kreipdamiesi į kreditorius jūs labai gerai pagalvotumėte apie savo konkrečius lūkesčius ir numatytus finansinius tikslus. Tai leistų jums suprasti, kokio dydžio paskolos jums iš tikrųjų reikėtų. Jokiu būdu neturėtumėte kreiptis nei dėl mažesnės, nei dėl didesnės pinigų sumos. Jūs turite kreiptis būtent dėl tokios pinigų sumos, kurios jums iš tikrųjų reikės tam, kad galėtumėte pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tuo tarpu, jei jūs kreipsitės dėl mažesnės sumos (arba gausite mažesnės sumos pasiūlymą), tuomet jums gali tekti kreiptis į papildomus kreditorius ir bandyti gauti dar vieną paskolą (o tai padaryti tokiu atveju gali būti dar sudėtingiau nei pirmuoju bandymu). Todėl šis klausimas visuomet privalo būti išspręstas labai atidžiai ir apgalvotai.

Paskolu palyginimas

Be abejo, norint suprasti, kokios paskolos jums iš tikrųjų reikės, turite atlikti aiškius ir tikslius skaičiavimus. Turint konkretų tikslą, tai padaryti jums tikrai neturėtų būti labai sudėtinga. Be to, jūs visuomet galite kreiptis ir į asmeninių finansų konsultantus, kurie turi daug praktinės patirties ir teorinių žinių, kurių pagalba gali jums pateikti daug naudingų ir praktiškų finansinių patarimų. Ir net jei iki šiol jums dar nebuvo tekę naudotis asmeninių finansų konsultantų teikiamomis paslaugomis, tai tikrai nėra priežastis tokių paslaugų vengti. Jei jūs sulauksite finansinių patarimų iš šalies, jums turėtų būti kur kas lengviau priimti teisingus finansinius sprendimus ir pasiekti norimus rezultatus, t.y. ne tik gauti norimo dydžio paskolą, tačiau taip pat ir pasiekti savo užsibrėžtus finansinius tikslus.

Kas yra svarbu kreditoriams

Kaip jau turbūt supratote, nei viena paskola negali būti suteikta žmogui, prieš tai neįvertinus jo mokumo, t.y. asmeninės finansinės situacijos. Vartotojų mokumo vertinimas yra vienas iš pačių svarbiausių veiksnių, kai yra kalbama apie paskolos suteikimą. Jei žmogus, kuris kreipiasi į kreditorius tikėdamasis gauti paskolą, neatitinka bent vieno iš kreditorių keliamų reikalavimų, jis negali sulaukti teigiamo jų atsakymo. Vartotojų mokumo vertinimo taisyklės yra labai aiškiai nurodytos ir įtvirtintos mūsų šalyje galiojančiuose įstatymuose. Be to, kiekvienas kreditorius gali dar labiau sugriežtinti vartotojų mokumo vertinimo taisykles, todėl nenustebkite, kad kreipdamiesi į skirtingus kreditorius, jūs galite susidurti ir su skirtingais jums keliamais reikalavimais. Bet kuriuo atveju, visuomet galima įvardinti tam tikrus bazinius veiksnius, kurie yra svarbūs kiekvieniems kreditoriams.

Jūsų pajamos yra svarbiausias veiksnys

Neabejotinai jūsų gaunamos mėnesinės oficialiosios pajamos yra pats svarbiausias veiksnys, kuriam kreditoriai yra linkę skirti patį didžiausią dėmesį. Akivaizdu, kad be pajamų nei vienas vartotojas negali tikėtis sulaukti teigiamo kreditorių atsakymo ir gauti norimo dydžio paskolos internetu. Tai šiomis dienomis būtų tiesiog neįmanoma. Tai reiškia, kad jei jūs kreipsitės į kreditorius ir prašysite paskolos internetu, jie įvertins jūsų gaunamas pajamas ir atsižvelgdami į jas, nustatys, kokios yra galimybės jums suteikti vienokio ar kitokio dydžio paskolą. Žinoma, kaip jau buvo minėta, jūsų gaunamos pajamos privalo būti oficialios. Tai reiškia, kad jas turi būti galima pagrįsti oficialiais dokumentais.

Jei jūs dirbate pagal darbo sutartį, tuomet kreditoriams nereikės pateikti papildomų dokumentų, kurie liudytų apie jūsų gaunamas pajamas. Tačiau jei jūs dirbate individualiai arba turite savo verslą ir dirbate pagal civilinę paslaugų sutartį, autorines sutartis ar kt., tuomet kreditoriams jūs turėsite pateikti nemažai papildomų dokumentų, kurie būtų oficialūs ir kuriuose atsispindėtų visa informacija apie jūsų gaunamas mėnesines pajamas. Neabejotinai tokiu atveju iš jūsų bus paprašyta pateikti individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar kitą dokumentą, kuris atspindėtų jūsų vykdomą komercinę veiklą, taip pat jūsų bus paprašyta pateikti ir metines pajamų deklaracijas (už vienerius, dvejus arba trejus metus) ir kitus papildomus dokumentus.

Kreditoriams svarbūs jūsų finansiniai įsipareigojimai

Nemenka dalis žmonių mano, kad jei jų gaunamos mėnesinės pajamos yra labai didelės, jie be vargo galės gauti bet kokio dydžio paskolą, tačiau tokiais atvejais jie visiškai pamiršta, kad labai didelę įtaką vartotojų mokumo vertinimui turi ne kas kita, o jų turimi finansiniai įsipareigojimai ir jų dydis. Jei finansinių įsipareigojimų yra labai daug, gali nepagelbėti ir didelės gaunamos mėnesinės pajamos. Įstatymuose yra labai aiškiai ir griežtai nustatyta, kokie yra galimi vartotojo finansiniai įsipareigojimai ir ties kokia finansinių įsipareigojimų riba vartotojams nebetenka galimybės gauti papildomos paskolos. Todėl jei jūs turite ne vieną paskolą, lizingą, kreditinę kortelę ar bet kurio kito tipo finansinį įsipareigojimą, turėtumėte pagalvoti apie tai, kokį procentą visų jūsų gaunamų mėnesinių pajamų sudaro bendros jūsų turimų finansinių įsipareigojimų mėnesinės grąžinimo įmokos.

Kaip gauti paskola

Jei į kreditorius jūs kreipsitės vieni, t.y. be bendraskolio, tuomet minėta riba negalės viršyti 20 proc. visų jūsų gaunamų pajamų. Jei dėl paskolos kreipsitės su bendraskoliu, tuomet iš riba pakils iki 40 proc. Tai reiškia, kad pastaruoju atveju, jei jūsų šeimos pajamos yra 2000 eurų, finansinių įsipareigojimų suma negali būti didesnė nei 800 eurų, tačiau tai yra tik teorinė viso to pusė. Iš tikrųjų įprastai tokiais atvejais finansinių įsipareigojimų suma gali būti kur kas mažesnė, kadangi kreditoriai vertina ne tik žmonių gaunamas mėnesines pajamas ir jų finansinių įsipareigojimų dydį. Todėl neturėtumėte nustebti, jei kreipdamiesi į kreditorius, kuomet jūsų bendros šeimos pajamos siekia 2000 eurų, jūs galėsite turėti tik ~300-350 eurų finansinių įsipareigojimų per mėn.

Vartotojų mokumo vertinimas neapsieina be kredito istorijos

Jei norite kreiptis į kreditorius ir gauti paskolą, būkite nusiteikę, kad kreditoriai įvertins ir jūsų asmeninę kredito istoriją. Be šio veiksnio taip pat niekuomet neapsieina vartotojų mokumo vertinimo procesas. Kiekvienam kreditoriui yra labai svarbu, kokia yra žmogaus, kuris nori gauti paskolą, asmeninė kredito istorija ir koks yra jo kredito reitingas. Asmeninėje kredito istorijoje atsispindi visi žmogaus turėti ir turimi finansiniai įsipareigojimai bei jų vykdymo eiga. Todėl jei jūs bent kartą buvote praleidę nors vienos paskolos ar bet kokio kito finansinio įsipareigojimo padengimo įmokas, labai tikėtina, kad kreditoriai tai įvertins neigiamai ir dėl to jums gali sumažėti tikimybė gauti norimo dydžio paskolą.

Darbo stažas, gyvenamoji vieta ir papildomi veiksniai

Akivaizdu, kad aukščiau paminėti veiksniai tikrai nėra vieninteliai, kurie yra svarbūs šiuolaikiniams kreditoriams, kurie vertina į juos besikreipiančių vartotojų mokumą. Jei jūs užpildysite paskolos paraišką ir ją pateiksite savo pasirinktiems kreditoriams, jie taip pat atsižvelgs ir į jūsų turimą darbo stažą dabartinėje darbovietėje. Jis negalės būti trumpesnis nei keturi mėnesiai, jei jūs norite atitikti kreditorių keliamus reikalavimus. Taip pat jie neabejotinai atsižvelgs ir į tai, kokiame Lietuvos mieste jūs gyvenate. Jei jūs gyvenate sostinėje, tuomet jie atsižvelgs į tai, kad sostinės gyventojams kiekvieną mėnesį reikia didesnės pinigų sumos pragyvenimui nei kituose mūsų šalies miestuose. Be to, yra ir daugybė kitų papildomų veiksnių, kuriuos įvertina kreditoriai, todėl galite būti tikri, kad vartotojų mokumo vertinimo procesas visuomet yra labai atsakingas ir sudėtingas.

Kaip surasti palankiausią paskolos pasiūlymą

Žinoma, kai rinkoje yra tiek daug paskolų, jums gali kilti klausimas, kaip pasirinkti patį palankiausią paskolos variantą. Tačiau atsakymas į šį klausimą yra pakankamai nesudėtingas ir elementarus. Tokiu atveju jums vertėtų pasinaudoti internetu ir peržiūrėti tokiuose internetiniuose portaluose kaip https://www.topkreditas.eu pateikiamą informaciją. Tai leistų jums kur kas lengviau ir greičiau palyginti skirtingų paskolų variantus ir skirtingų kreditorių taikomas sąlygas. Tai reiškia, kad tuomet jums nebereikėtų valandų valandas naršyti po skirtingų kreditorių internetinius tinklalapius, ieškant juose pateiktos informacijos apie jų teikiamas paslaugas ar taikomas sąlygas.

Tuomet, kai jūs būsite preliminariai nusprendę dėl vienų ar kitų kreditorių, kuriuos pasirinksite minėtuose paskolų palyginimo portaluose, jums tereikės apsilankyti jų internetiniuose tinklalapiuose ir per keletą minučių užpildyti paskolų paraiškas internetu. Kai tai padarysite, tuomet tereikės luktelėti, kol kreditoriai įvertins jūsų pateiktą paskolos paraišką ir pateiks jums atsakymą.

Patarimas pabaigai

Nepamirškite, kad šiuolaikinėje rinkoje paskolas suteikia ne tik oficialūs kreditoriai, tačiau taip pat ir fiziniai asmenys. Jūs galite kreiptis į komercinius bankus, kredito unijas, kredito bendroves ir tarpusavio skolinimo platformas. Tai reiškia, kad visų pirma jūs turėtumėte labai atidžiai įvertinti šiuolaikinę rinką ir pasirinkti jums tinkamiausią variantą. Pavyzdžiui, jei jus šią akimirką labiausiai domina greitos paskolos iš žmonių ir jūs nenorite įsipareigoti oficialiems kreditoriams, visuomet galite pabandyti kreiptis į tarpusavio skolinimo platformas, kuriose paskolas suteikia patys fiziniai asmenys.