Atsitikus nelaimei – avarijai  jei niekas nenukentėjo, tik automobiliai išlikite ramūs, nieko blogo neįvyko. Juk svarbiausia žmogaus gyvybė, o sudaužytas automobilis, tik metalo gabalas. Nusiraminkite, susiraskite visus dokumentus kurie reikalingi deklaruoti avariją. Jei kaltininkas aiškus ir nukentėjusių žmonių nėra – policijos kviesti nereikia.

Trumpai aprašomi avarijos variantai:

Kažkas atsitrenkė į jūsų automobilį arba Jūs atsitrenkėte į kažkieno

Privalote sustoti, nesukeldami papildomo pavojaus kitiems eismo dalyviams, ir įjungti avarinę šviesos signalizaciją;

Pateikite savo dokumentus kitiems įvykio dalyviams, jiems prašant ( Teisės, automobilio draudimas, TA );

Jeigu sužeistųjų ar žuvusiųjų nėra, galite palikti įvykio vietą ir vykti į kelių policiją (KP) prieš tai nusibraižę įvykio schemą ir  pasirašę po ja (visos suinteresuotos pusės). Tačiau, ramybės dėlei, visgi geriau pasilikti autoįvykio vietoje kol atvyks KP, nebent pranešant KP apie autoįvykį Jums buvo duotas leidimas palikti autįvykio vietą;

Jeigu yra sužeistųjų privalote suteikti jiems pirmąją medicininę pagalbą ir iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Jei sužeistas esate Jūs – Jums turi būti suteikta pirmoji medicininė pagalba; Trumpieji greitosios medicininės pagalbos numeriai: 112

Jeigu autoįvykis įvyko ne gyvenvietėje ir nėra kitos galimybės nugabenti sužeistuosius į ligoninę, tai teks padaryti Jums. Ligoninėje turite nurodyti sužeidimų priežastį, automobilio registracijos numerį ir savo asmens duomenis. Po to privalote grįžti į autoįvykio vietą;

Privalote iškviesti Kelių Policiją į autoįvykio vietą.

Iškart po autoįvykio griežtai draudžiama naudoti bet kokius alkoholinius gėrimus, kol nebus ištirtos autoįvykio aplinkybės;

Visos draudimo kompanijos reikalauja, kad būtų imtasi visų Jums įmanomų priemonių autoįvykio metu patirtai žalai sumažinti;

Per 3 paras praneškite savo draudimo bendrovei apie autoįvykį. Pirmiausia jiems paskambinkite ir gaukite sekančias instrukcijas.

Pasirūpinkite transporto priemonių transportavimu iš autįvykio vietos. Kontaktinius telefonu numerius Jums gali padėri sužinoti Policijos pareigūnai.

Tai pat yra universalus pagalbos numeris 112. Atsiliepia Policijos nuovada, esanti arčiausiai autoįvykio vietos, tačiau sujungs su jums reikalinga jūsų mieste.